Історична довідка

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК 
НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ПРАВОТВОРЧОСТІ ТА НАУКОВО-ПРАВОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України розпочав своє функціонування ще з 1994 року, як Київський регіональний центр НАПрН України та був структурним підрозділом Національної академії правових наук України. Центр забезпечував координацію діяльності наукових установ Академії, навчальних та інших закладів юридичного профілю, дійсних членів (академіків) та  членів кореспондентів НАПрН України, що працювали у Київському регіоні.

З моменту створення, на його базі, за участю вчених-правників Київського регіону велася системна наукова робота та проходили заходи, під час яких ухвалювались знакові для українського державо- і правотворення рішення. У 1996 році вчені установи працювали над розробкою проєкту Конституції України, також за їх участі відбувалося обговорення законопроєктів «Про Конституційний Суд України», «Про громадянство», змін і доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, питань щодо реформування судоустрою та статусу суддів в Україні. Вони залучалися до розробки договорів про взаємодію та співробітництво у сфері боротьби з міжнародною злочинністю з різними країнами та законопроектів про їх ратифікацію, зокрема, зі Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії (18.04.1996),  Французькою Республікою (03.09.1998), Королівством Швеція (25.03.1999) та низкою інших держав.

Відповідно до Договору про наукове співробітництво між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і Національною академією правових наук України Перший Омбудсман України та співробітники його Секретаріату спільно з вченими-правниками Київського регіону проводилися науково-практичні заходи з розробки та вдосконалення законодавчих та інших правових актів щодо забезпечення прав і свобод людини.

Члени НАПрН України Київського регіону були членами Науково-консультативних рад при Конституційному Суді України та Верховному Суді, брали активну участь у розвитку конституційного процесу та вдосконалення правової системи в Україні,  реалізації Указів Президента України «Про Конституційну Асамблею» та «Питання Комісії з питань правової реформи»,   науково-консультативному їх забезпеченні.

У 2020 році КРЦ НАПрН України здійснював координацію наукової діяльності 30 дійсних членів (академіків) та 49 членів-кореспондентів НАПрН України, які плідно працювали у Київському регіоні.

З січня 2021 року КРЦ НАПрН України набув статусу державної бюджетної неприбуткової наукової установи, яка функціонує на засадах наукового самоврядування.

14 грудня 2022 року постановою президії НАПрН України Київський регіональний центр Національної академії правових наук України було перейменовано  в Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України та затверджено Статут у новій редакції.

НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України перебуває у відданні Національної академії правових наук України – провідної галузевої наукової установи, науковий потенціал якої дає можливість комплексному розвитку правової науки та юридичної практики.

Інститут розмістився у зведеному в 1911 році архітектором І. Бєляєвим на замовлення інженера та громадського діяча В. Я. Демченка будинку під номером 3 по вулиці Пилипа Орлика, який віднесено до пам’яток культури місцевого значення.