Відділ публічно-правових досліджень

КУПІНА
Людмила Францівна

завідувач відділу, доктор юридичних наук, професор

Наукові співробітники відділу:

Головні наукові співробітники:

 • МОНАЄНКО
  Антон Олексійович
  — доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
 • НАЗАРОВ
  Іван Володимирович
  — доктор юридичних наук, доцент
 • ШАКУН
  Василь Іванович
  — доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член (академік) НАПрН України
 • Провідні наукові співробітники:

 • ОСТРОВСЬКА
  Богдана Василівна
  — доктор юридичних наук
 • ВАСИЛЬКІВСЬКА
  Ірина Петрівна
  – кандидат юридичних наук, доцент

 • Старші наукові співробітники:

 • ГУЦУЛЯК
  Володимир Казимирович
  — кандидат юридичних наук
 • ПРОСТИБОЖЕНКО
  Олег Сергійович
  — кандидат юридичних наук
 • Основними завданнями відділу є:

  • проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розроблення наукових проблем удосконалення механізму регулювання публічно-правових відносин на різних етапах розвитку правової держави
  • організація співпраці з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, судовими та правоохоронними органами, науковими установами та закладами вищої освіти щодо розробки та виконання державних програм та актів законодавства України в частині, що потребує науково-правового обґрунтування та забезпечення удосконалення механізму регулювання публічно-правових відносин, накопичення, узагальнення та обміну досвідом роботи, надання методичної та практичної допомоги
  • підготовка та організаційне забезпечення наукових заходів спрямованих на пошук методів, способів та засобів вирішення наукових проблем удосконалення механізму регулювання публічно-правових відносин в сучасних умовах розвиту держави
  • організація та проведення на замовлення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів, громадських об’єднань, юридичних та фізичних осіб наукових та експертних досліджень, підготовка за їх результатами науково-правових висновків

  Впродовж 2021-2024 років відділ проводить дослідження фундаментальної теми «Взаємодія правової держави, громадянського суспільства та особи: правові аспекти, практичні реалії, прогностичні зміни»

  Положення

  Положення
  про відділ публічно-правових досліджень