Відділ науково-правових експертиз

Красицька
Лариса Василівна

завідувач відділу, доктор юридичних наук, професор

Наукові співробітники відділу:

Головні наукові співробітники:

 • КОЛОДІЙ
  Анатолій Миколайович
  — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України

 • Провідні наукові співробітники:

 • ЗУБ
  Ігор Володимирович
  — кандидат юридичних наук, заслужений юрист України
 • КУЗНЕЦОВ
  Віталій Володимирович
  — доктор юридичних наук, професор

 • МИХАЙЛОВА
  Ірина Юріївна
  — кандидат юридичних наук, доцент

 • Старші наукові співробітники:

 • РУДЕЙ
  Владислав Степанович
  — кандидат юридичних наук
 • Основними завданнями відділу є:

  • здійснення науково-правової експертизи нормативно-правових актів та підготовка науково-правових експертних висновків;
  • участь у реалізації завдань із взаємодії НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством юстиції України, Міністерством освіти і науки України, Національною академією правових наук України, провідними правничими школами та громадськими об’єднаннями щодо науково-правового обґрунтування розробки концепцій та проєктів законів, інших нормативно-правових актів, проведення науково-правової експертизи проєктів нормативно-правових актів, програмних документів та рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
  • надання наукових та науково-консультативних висновків за запитами та зверненнями Конституційного Суду України, Верховного Суду, інших судових та правоохоронних органів з питань діяльності цих органів, що потребують наукового забезпечення;
  • організація та проведення на замовлення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів, громадських об’єднань, юридичних та фізичних осіб науково-правових та експертних досліджень, підготовка за їх результатами науково-правових висновків;
  • підготовка та організаційне забезпечення наукових заходів з питань правотворчості, правозастосування та науково-правових експертиз.

  Протягом 2023–2025 років відділ проводить дослідження фундаментальної наукової теми «Науково-експертне забезпечення нормативно-правової діяльності органів державної влади в період відновлення України та виконання зобов’язань з набуття членства в Європейському Союзі».

  Положення

  Положення
  про відділ науково-правових експертиз