Відділ приватноправових досліджень

ХОМЕНКО
Михайло Михайлович

завідувач відділу, кандидат юридичних наук, доцент

Наукові співробітники відділу:

Головні наукові співробітники:

 • НОСІК
  Володимир Васильович
  — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
 • ШУМИЛО
  Микола Єгорович
  — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
 • ПОГРІБНИЙ
  Сергій Олексійович
  — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
 • ФЕДОРЧЕНКО
  Наталія Володимирівна
  — доктор юридичних наук, професор
 • Провідні наукові співробітники:

 • КОСТЮЧЕНКО
  Олена Євгенівна
  — доктор юридичних наук, професор
 • КУХАРЄВ
  Олександр Євгенович
  — доктор юридичних наук, професор
 • ЄФІМЕНКО
  Леонід Васильович
  — кандидат юридичних наук, доцент
 • Наукові співробітники:

 • БУГАЙКО
  Юлія Олексіївна
  — доктор філософії у галузі права
 • Основними завданнями відділу є:

  • проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розроблення наукових проблем інтеграції вітчизняної правової науки у світовий науковий та європейський дослідницький простір, розвитку юридичної освіти;
  • координація діяльності з Національною академією наук України, Національною академією правових наук України, Міністерством освіти і науки України,  Міністерством юстиції України, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти щодо формування та реалізації наукових програм інтеграції вітчизняної правової науки та юридичної освіти у світовий науковий, освітній та європейський дослідницький простір;
  • підготовка та організаційне забезпечення наукових заходів з питань інтеграції вітчизняної правової науки у світовий науковий та європейський дослідницький простір, а також наукових заходів, присвячених проблематиці розвитку юридичної освіти;
  • організація та проведення на замовлення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів, громадських об’єднань, юридичних та фізичних осіб наукових та експертних досліджень, підготовка за їх результатами науково-правових висновків.

  Протягом 2021–2024 років відділ проводить дослідження фундаментальної наукової теми «Розвиток правничої освіти як складова правової реформи».

  Положення

  Положення
  про відділ приватноправових досліджень