Відділ дослідження проблем правотворчості та адаптації законодавства України до права ЄС

МІЛОВСЬКА
Надія Василівна

завідувач відділу, доктор юридичних наук, доцент

Наукові співробітники відділу:

Головні наукові співробітники:

 • ВЕЛИКАНОВА
  Марина Миколаївна
  — доктор юридичних наук, доцент
 • ДЗЕРА
  Олександр Васильович
  — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України
 • Провідні наукові співробітники:

 • АТАМАНЧУК
  Наталія Іванівна
  — доктор юридичних наук, доцент
 • ТЕРНАВСЬКА
  Вікторія Миколіївна
  — кандидат юридичних наук, доцент
 • ТОМКІНА
  Олена Олексіївна
  — кандидат юридичних наук
 • Науковий співробітник:

 • ШЕВЧИШИН
  Оксана Ігорівна
  — доктор філософії у галузі права.
 • Основними завданнями відділу є:

  • проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розроблення наукових проблем правотворчої діяльності в Україні та адаптації законодавства України до права ЄС;
  • координація діяльності з Національною академією наук України, Національною академією правових наук України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством юстиції України, громадськими організаціями та об’єднаннями щодо формування та реалізації наукових програм удосконалення правотворчої діяльності та адаптації законодавства України до права ЄС;
  • підготовка та організаційне забезпечення наукових заходів з питань правотворчості та адаптації законодавства України до права ЄС;
  • організація та проведення на замовлення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів, громадських об’єднань, юридичних та фізичних осіб наукових та експертних досліджень, підготовка за їх результатами науково-правових висновків.

  Протягом 2022–2025 років відділ проводить дослідження фундаментальної наукової теми «Теоретико-методологічні засади правотворчості в Україні»

  Положення

  Положення
  про відділ дослідження проблем правотворчості та адаптації законодавства України до права ЄС