Спеціалізована вчена рада з
присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.505.05


Разові спеціалізовані
вчені ради