Рада молодих вчених

Рада молодих вчених НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України є колегіальним виборним дорадчим органом, що об’єднує молодих вчених – співробітників та утворюється для забезпечення захисту їх прав та інтересів. У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, Статутом , рішеннями Вченої ради та наказами НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України.

Рада молодих вчених НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України здійснює свою діяльність з метою забезпечення активної участі молодих вчених у формуванні та реалізації перспективних напрямів розвитку наукової та інноваційної діяльності НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України, проведенні наукових досліджень та представництва, захисту і реалізації прав та інтересів молодих вчених як всередині НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України, так і у взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями.

МІЛОВСЬКА
Надія Василівна

Доктор юридичних наук, доцент — голова Ради

Основними завданнями Ради молодих вчених НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України є:

  • Сприяння здійсненню наукової діяльності, підвищенню кваліфікації, кар’єрному зростанню, реалізації творчого потенціалу, наданню інформаційної та організаційної підтримки молодим вченим
  • Забезпечення взаємодії між молодими вченими та керівництвом Інституту і наукових відділів
  • Консультативна підтримка молодих вчених у проведенні ними наукових, науково-організаційних та науково-освітніх заходів
  • Сприяння розвитку та вдосконаленню наукової сфери України, її інтеграції до світового та європейського дослідницького простору
  • Залучення молодих вчених до участі в конкурсах наукових робіт, формування колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проєктів

Документи

Положення
про Раду молодих вчених НДІ

План роботи Ради молодих вчених НДІ