Оголошення про конкурс на заміщення вакантних наукових посад березень 2023

Науково-дослідний інститут правотворчості на науково-правових експертиз Національної академії правових наук України оголошує конкурс на заміщення вакантних наукових посад:

Науковий відділ, вакантна наукова посадаКількість вакантних наукових посад
Відділ дослідження проблем правотворчості  та адаптації законодавства України до права ЄС
Головний науковий співробітник0,5
  Відділ приватно-правових досліджень
Головний науковий співробітник0,25
Провідний науковий співробітник0,5
Науковий співробітник1
  Відділ публічно-правових досліджень
Завідувач відділу1
Провідний науковий співробітник2
  Відділ науково-правових експертиз
Завідувач відділу1
Головний науковий співробітник1
Провідний науковий співробітник0,5

Загальний порядок та умови  проведення конкурсу, прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі, кваліфікаційні вимоги до його учасників, порядок роботи та повноваження конкурсної комісії визначено Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад у Науково-дослідному інституті правотворчості на науково-правових експертиз Національної академії правових наук України.

Строк подання документів – до 20 березня 2023 року.

Дата проведення конкурсу 30 березня 2023 року.

Документи надсилати за адресою: 01024, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3.

Конкурсній комісії Науково-дослідного інституту правотворчості на науково-правових експертиз Національної академії правових наук України.

E-mail: lapkoag@i.ua

Телефон для довідок: (044) 253-34-19, ЛАПКО Анатолій Григорович.

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад у Науково-дослідному інституті правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України


 По відділу дослідження проблем правотворчості та адаптації законодавства України до права ЄС:
– доктор юридичних наук доцент ВЕЛИКАНОВА Марина Миколаївна – на посаду головного наукового співробітника.
 По відділу приватноправових досліджень:
– доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, дійсний член (академік) НАПрН України КОСТИЦЬКИЙ Михайло Васильович – на посаду головного наукового співробітника;
– доктор юридичних наук професор КУХАРЄВ Олександр Євгенович -на посаду провідного наукового співробітника;
– доктор філософії у галузі права БУГАЙКО Юлія Олексіївна – на посаду наукового співробітника.
 По відділу публічно-правових досліджень:
– доктор юридичних наук професор КУПІНА Людмила Францівна – на посаду завідувача відділу;
– доктор юридичних наук професор КУРИЛЮК Юрій Богданович – на посаду провідного наукового співробітника;
– доктор юридичних наук ОСТРОВСЬКА Богдана Василівна – на посаду провідного наукового співробітника.
 По відділу науково-правових експертиз:
– доктор юридичних наук професор КРАСИЦЬКА Лариса Василівна – на посаду завідувача відділу;
– доктор юридичних наук професор КУЗНЕЦОВ Віталій Володимирович – на посаду головного наукового співробітника;
– кандидат юридичних наук доцент МИХАЙЛОВА Ірина Юріївна – на посаду провідного наукового співробітника.

Перелік затверджено наказом директора НДІ правотворчості та науково-правових
експертиз НАПрН України від 21 березня 2023 р. № 31