Нове українське право

Нове українське право

Київ. Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України
Засновник: Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України
Видавець: Видавничий дім «Гельветика»