Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз
Національної академії правових наук України

КОТ
Олексій Олександрович

директор НДІ правотворчості та
науково-правових експертиз НАПрН України,

доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України,
заслужений юрист України

ГРИНЯК
Андрій Богданович

заступник директора НДІ правотворчості та
науково-правових експертиз НАПрН України,

з наукової роботи,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України

ЛАПКО
Анатолій Григорович

заступник директора НДІ правотворчості та
науково-правових експертиз НАПрН України,

із загальних питань
кандидат юридичних наук

БІЛЕНКО
Маріанна Сергіївна

учений секретар НДІ правотворчості та
науково-правових експертиз НАПрН України,

кандидат юридичних наук