АСПІРАНТУРА

Аспірантура Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України діє відповідно до ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти за освітньо-науковою програмою Право, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, зі спеціальності 081 Право на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №100-л від 03.06.2022 року.

Вступ

Освітній процес

БУГАЙКО Юлія Олексіївна

aspirantura@ndi.academy

📞 (067) 967 41 77